... a to jim říkám: Neplejtvejte!

... a to jim říkám: Neplejtvejte!